Энциклопедия -

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Hroniska vīrushepatīta apzīmēšanai agrākos gados ilgstoši lietotie termini

 

  Morfoloģiskā terminoloģija

  Tradicionālā klīniskā terminoloģija

  Hronisks aktīvs hepatīts

  Hronisks aktīvs hepatīts

  Pakāpjveida nekrozes

  Hronisks autoimūns hepatīts

  Tiltveida nekrozes

  Hronisks hepatīts C vai B vai B/D

  Multilobulāras nekrozes

  Hronisks medikamentozs hepatīts

  Hronisks persistējošs hepatīts

  Kriptogēns hronisks hepatīts

  Portāls hepatīts

  Hronisks persistējošs hepatīts

  Lobulārs hepatīts

  Hronisks lobulārs hepatīts

  Periportāls hepatīts

  Neatrisinājies (nenoformējies) hepatīts

  Aknu ciroze (aktīva, neaktīva)

  Hronisks lobulārs hepatīts

  

Tagad aprakstot aknu audu patomorfoloģisko ainu šos terminus bieži aizvieto ar maigs, mērens, smags hepatīts. 
Hroniska hepatīta smagumu var vērtēt pēc Knodeļa (Knodell) histoloģiskās aktivitātes indeksa (HAI), ko iegūst novērtējot (ballēs)  aknu iekaisuma četrus histoloģiskos komponentus.

 

HH tips

Dg testi

Autoantivielas

Ārstēšana

HHC

anti-HCV (EIA, RIBA),

RT HCV RNS

anti-LKM 1

Interferons a

HHB

HBsAg, IgG anti-HBc, HBeAg, HBV DNS

Nav

Interferons a

HHD

HBsAg, IgG anti-HBc, HBeAg, HDV RNS

anti-LKM 3

Interferons a(?)

Citi vīrusi

Anti-HGV?, HGV RNS?

?

?

Autoimūns HH (AHH)

ANA, anti-LKM 1 (±) Hiperglobulīnemija

ANA, anti-LKM1; anti- SLA

GKS, Azatioprīns

Zāļu induc. HH

--

Nav

Noņem zāles

Kriptogēns

Visi negatīvi

Nav

GKS ?, Azatioprīns ?