Aktualitātes

PAZIŅOJUMS

 

 

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 65. panta pirmajā daļā noteikto ar šo paziņojam, ka 2015. gada 31. jūlijā biedrības "Hepatītabiedrība", reģ. Nr. 40008075075, ārkārtas biedru sapulce pieņēma lēmumu par biedrības darbības izbeigšanas procedūras uzsākšanu.

Biedrības valde