Aktualitātes

PAZIŅOJUMS

par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu

Biedrības „Hepatīta biedrība", reģistrācijas numurs 40008075075, juridiskā adrese Lienes ielā 22-9/10, Rīgā, LV-1009 (turpmāk – Biedrība) valde ar šo sasauc un paziņo, ka Biedrības ārkārtas biedru sapulce notiks 2015.gada 6.augustā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 1.stāvā, Eiropas Savienības mājā.

Ārkārtas biedru sapulces sākums: plkst.15.00.

Biedrības valde izsludina biedru ārkārtas sapulci ar šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Sapulces vadītāja apstiprināšana;
  2. Protokolētāja izvirzīšana un apstiprināšana;
  3. Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana un apstiprināšana;
  4. Darba kārtības apstiprināšana;
  5. Par biedrības darbības izbeigšanu;
  6. Par pilnvarojumu reģistrēt pieņemtos lēmumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Par ierašanos uz ārkārtas biedru sapulci, lūdzam, rakstiski paziņot Biedrībai (E-pasts: hepatitabiedriba@inbox.lv).

Biedrības valde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • No 2014. gada janvāra valsts 100% kompensē vīrushepatīta C ārstēšanos bērniem;
  • Pieaugušajiem Valsts kompensācija apmērs saglabāts 75% apmērā;
  • Trūcīgās personas ārstēšanos saņem 100% apmērā

           Informācija par trūcīgās personas statusa piešķiršanu